Tytuł projektu „Pogranicze w turystycznej podróży. Od Sniny do Karpackiej Troi” 

Koncepcja projektu zakłada utworzenie wspólnej polsko-słowackiej oferty turystycznej w oparciu o dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu pogranicza.

Partnerzy projektu: 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Miejski Ośrodek Kultury i Oświaty w Sninie.

Główne działania:
  • Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Ośrodka Kultury w Sninie;
  • Odtworzenie oraz prezentacja dawnych zwyczajów i wydarzeń historycznych związanych ze wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturowym ziem polsko-słowackiego pogranicza.
Cel projektu:
Kształtowanie oferty turystycznej zwiększającej rolę kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym regionu przygranicznego oraz popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym.

Grupy docelowe (interesariusze):
Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Obszar realizacji projektu:
Pogranicze polsko-słowackie, ze szczególnym uwzględnieniem Skansenu w Trzcinicy i Miasta Snina.

Wartość projektu (szacunkowy budżet):
1,7 mln Euro

Planowany okres realizacji projektu: 
czerwiec 2024 - grudzień 2025

Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii:
Uwagi, pytania, sugestie dotyczące projektu można zgłaszać do 25.09.2023 r. za pomocą załączonej ankiety, telefonicznie lub osobiście. Dane kontaktowe osób przyjmujących zgłoszenia podano poniżej. 

Kontakt w sprawie partycypacji:
Małgorzata Wołek, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, tel. +48/13-43-213-76;mail; malgorzata.wolek@muzeum.krosno.pl
Diana Turčík,  Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, tel. +57/762-3635; mail: riaditelka@kulturasnina.sk

Projekt zostanie złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

/files/aktualnosci/2023/ankieta-partycypacyjna.pdf

Pogranicze w turystycznej podróży. Od Sniny do Karpackiej Troi

29.04.2021

Tytuł projektu „Pogranicze w turystycznej podróży. Od Sniny do Karpackiej Troi” 

Koncepcja projektu zakłada utworzenie wspólnej polsko-słowackiej oferty turystycznej w oparciu o dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu pogranicza.

Partnerzy projektu: 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Miejski Ośrodek Kultury i Oświaty w Sninie.

Główne działania:
  • Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Ośrodka Kultury w Sninie;
  • Odtworzenie oraz prezentacja dawnych zwyczajów i wydarzeń historycznych związanych ze wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturowym ziem polsko-słowackiego pogranicza.
Cel projektu:
Kształtowanie oferty turystycznej zwiększającej rolę kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym regionu przygranicznego oraz popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym.

Grupy docelowe (interesariusze):
Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Obszar realizacji projektu:
Pogranicze polsko-słowackie, ze szczególnym uwzględnieniem Skansenu w Trzcinicy i Miasta Snina.

Wartość projektu (szacunkowy budżet):
1,7 mln Euro

Planowany okres realizacji projektu: 
czerwiec 2024 - grudzień 2025

Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii:
Uwagi, pytania, sugestie dotyczące projektu można zgłaszać do 25.09.2023 r. za pomocą załączonej ankiety, telefonicznie lub osobiście. Dane kontaktowe osób przyjmujących zgłoszenia podano poniżej. 

Kontakt w sprawie partycypacji:
Małgorzata Wołek, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, tel. +48/13-43-213-76;mail; malgorzata.wolek@muzeum.krosno.pl
Diana Turčík,  Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, tel. +57/762-3635; mail: riaditelka@kulturasnina.sk

Projekt zostanie złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

/files/aktualnosci/2023/ankieta-partycypacyjna.pdf

Zobacz również

Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy

Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat

Wspólne dzieje - Wspólna edukacja - Wspólna przyszłość 

Dziedzictwo archeologiczne regionu szansą na rozwój turystyki 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!