Pradzieje Polski południowo-wschodniej. Pradzieje, mimo dziesiątek lat badań wykopaliskowych, w dalszym ciągu stanowią okres bardzo mało znany osobom nie zajmującym się profesjonalnie archeologią. To wielka strata, bowiem okres ten jest niezwykle fascynujący. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi kulturami epoki kamienia, brązu i żelaza, które rozwinęły się na terenie południowo-wschodniej Polski i przybliżenie im dokonań naszych przodków.
Początki Słowian (VI-XI w.). Kim byli nasi bezpośredni przodkowie? Skąd przybyli? Co jedli? Czym się zajmowali? Jak mieszkali? I jakie były koleje ich losu we wczesnym średniowieczu? Na te i inne pytania szukać będą odpowiedzi uczestnicy zajęć, których celem jest przybliżenie świata, w którym żyli nasi słowiańscy praojcowie.
Ku wieczności. Obrzędy pogrzebowe na ziemiach polskich od epoki kamienia do początków chrześcijaństwa. Uczestnicy zajęć poznają rodzaje pochówków zmarłych w różnych epokach oraz rozmaite rytuały pogrzebowe dawnych mieszkańców ziem polskich. Archeologia w dużym stopniu przyczynia się do poznania wyobrażeń religijnych dawnych kultur, a badania dawnych zwyczajów grzebalnych to źródło wiedzy, dzięki któremu dawne obyczaje sprzed tysięcy lat zostają przed nami odkryte.
Indiana Jones bez tajemnic. W powszechnej świadomości archeologia stanowi zapierającą dech w piersiach przygodę rodem z filmów o Indiana Jonesie czy Larze Croft. Czy archeologiczna rzeczywistość tak właśnie wygląda? I czy warto zostać archeologiem? Na te i inne pytania dotyczące zawodu archeologa szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć prowadzonych w formie konwersacji słuchaczy z prowadzącym. Zajęcia te polecane są szczególnie osobom zamierzającym związać się na stałe z archeologią lub po prostu zainteresowanych warsztatem pracy archeologów.
Troja – legenda i rzeczywistość. Troja – ta nazwa od wielu lat wzbudza emocje nie tylko wśród archeologów
i miłośników historii, ale także wśród zwykłych ludzi. Czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o niej, o wojnie trojańskiej, Achillesie czy pięknej Helenie? W trakcie zajęć przedstawiona zostanie zarówno legenda homerycka, jak i wyniki badań archeologicznych. Czy legenda i rzeczywistość mają wspólny mianownik? I jakie powiązanie z Troją ma gród w Trzcinicy? Uczestnicy zajęć z pewnością się o tym przekonają.
Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza. Blisko 12 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, nastąpił wieki przełom w dziejach ludzkości – początek rolnictwa, które wiąże się z przejściem człowieka od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli. Rewolucja neolityczna była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach cywilizacji. Uczestnicy zajęć dowiedzą się w jaki sposób, gdzie i dlaczego doszło do tych zmian. Lekcja ma także zapoznać słuchaczy z działalnością prowadzoną w początkach epoki brązu i wczesnym średniowieczu przez mieszkańców grodziska „Wały Królewskie”, w oparciu o badania archeologiczne, które dostarczyły wiele interesujących danych o gospodarce i środowisku przyrodniczym ludności osady.
Ścieżka edukacyjna Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Przyroda i  rośliny chronione na grodzisku „Wały Królewskie”. Grodzisko „Wały Królewskie” to obszar o bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Występują tu rośliny chronione zarówno całkowicie, jak i częściowo. Wszystkie zostaną zaprezentowane podczas lekcji muzealnej. Zajęcia przybliżą zastosowanie roślin w pradziejach i w okresie wczesnego średniowiecza, a uczniowie dowiedzą się o historycznych sposobach wykorzystania drewna, które dziś są zapomniane.

Ścieżka edukacyjna Przyroda i  rośliny chronione na grodzisku „Wały Królewskie” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Kultura Otomani-Füzesabony – wielka cywilizacja epoki brązu. Kultura ta stanowi w opinii specjalistów wyjątkowy fenomen kulturowy epoki brązu. Stopień jej rozwoju cywilizacyjnego jest zdumiewający, a wyraźne powiązania ze światem anatolijsko-bałkańskim intrygujące. Ludność tej kultury napisała niezwykle interesujący rozdział w historii grodu w Trzcinicy. Odkryta tu osada obronna, nazwana przez archeologów Karpacką Troją, była prężnie działającym, świetnie zorganizowanym ośrodkiem. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać tajemnice osady oraz jej twórców.
Sztuka starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Zigguraty i piramidy. Lamassu i potężne posągi faraonów… To tylko wybrane elementy składające się na obraz sztuki najstarszych cywilizacji starożytnych powstałych w dorzeczu Tygrysu i Eufratu oraz nad Nilem. Zajęcia, ilustrowane dużą ilością fotografii, mają na celu zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zabytkami sztuki starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, które po dziś dzień budzą podziw i zachwyt.
Sztuka starożytnych Greków i Rzymian. Kultura i sztuka antycznej Grecji i Rzymu wywarły ogromny wpływ na rozwój cywilizacj
i europejskiej. Od samego początku stanowiły źródło inspiracji dla potomnych. Powstałe wówczas zabytki architektury odwiedzane są dzisiaj przez setki milionów turystów rocznie, a rzeźby, pomimo upływu setek lat wciąż uchodzą za kanon piękna. Zajęcia stanowić będą wędrówkę przez poszczególne etapy rozwoju antycznej sztuki greckiej i rzymskiej, uzupełnianą informacjami o kulturze Antyku.
Trzcinica – Karpacka Troja. Karpacka Troja to nazwa, która na stałe wpisała się w archeologiczny i historyczny krajobraz Polski. Wzgórze w Trzcinicy kryje bowiem fascynujące tajemnice liczące sobie nawet 4100 lat. Ponad 200 tysięcy odkrytych zabytków. Najstarsza ufortyfikowana osada obronna z ok. 2100 r. przed Chrystusem. Osada zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony, która odznaczała się wyjątkowym stopniem rozwoju cywilizacyjnego, funkcjonowała w latach 1650-1350 przed Chrystusem. I wreszcie potężny gród obronny z okresu wczesnego średniowiecza (770-1030). To wszystko, udostępnione w najnowocześniejszym w Polsce Skansenie archeologicznym, sprawia, że wizyta w Karpackiej Troi stanowi niezwykłą lekcję historii o świecie naszych przodków.
Udomowienie zwierząt. Obok uprawy roślin, udomowienie zwierząt jest jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w dziejach cywilizacji ludzkiej. Moment ten nazywany jest rewolucją neolityczną. Lekcja muzealna przybliżająca ten temat, połączona ze zwiedzaniem hodowli ras dawnych w Skansenie archeologicznym jest ciekawą propozycją edukacyjną. 

Lekcje muzealne

04.12.2020

Pradzieje Polski południowo-wschodniej. Pradzieje, mimo dziesiątek lat badań wykopaliskowych, w dalszym ciągu stanowią okres bardzo mało znany osobom nie zajmującym się profesjonalnie archeologią. To wielka strata, bowiem okres ten jest niezwykle fascynujący. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi kulturami epoki kamienia, brązu i żelaza, które rozwinęły się na terenie południowo-wschodniej Polski i przybliżenie im dokonań naszych przodków.
Początki Słowian (VI-XI w.). Kim byli nasi bezpośredni przodkowie? Skąd przybyli? Co jedli? Czym się zajmowali? Jak mieszkali? I jakie były koleje ich losu we wczesnym średniowieczu? Na te i inne pytania szukać będą odpowiedzi uczestnicy zajęć, których celem jest przybliżenie świata, w którym żyli nasi słowiańscy praojcowie.
Ku wieczności. Obrzędy pogrzebowe na ziemiach polskich od epoki kamienia do początków chrześcijaństwa. Uczestnicy zajęć poznają rodzaje pochówków zmarłych w różnych epokach oraz rozmaite rytuały pogrzebowe dawnych mieszkańców ziem polskich. Archeologia w dużym stopniu przyczynia się do poznania wyobrażeń religijnych dawnych kultur, a badania dawnych zwyczajów grzebalnych to źródło wiedzy, dzięki któremu dawne obyczaje sprzed tysięcy lat zostają przed nami odkryte.
Indiana Jones bez tajemnic. W powszechnej świadomości archeologia stanowi zapierającą dech w piersiach przygodę rodem z filmów o Indiana Jonesie czy Larze Croft. Czy archeologiczna rzeczywistość tak właśnie wygląda? I czy warto zostać archeologiem? Na te i inne pytania dotyczące zawodu archeologa szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć prowadzonych w formie konwersacji słuchaczy z prowadzącym. Zajęcia te polecane są szczególnie osobom zamierzającym związać się na stałe z archeologią lub po prostu zainteresowanych warsztatem pracy archeologów.
Troja – legenda i rzeczywistość. Troja – ta nazwa od wielu lat wzbudza emocje nie tylko wśród archeologów
i miłośników historii, ale także wśród zwykłych ludzi. Czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o niej, o wojnie trojańskiej, Achillesie czy pięknej Helenie? W trakcie zajęć przedstawiona zostanie zarówno legenda homerycka, jak i wyniki badań archeologicznych. Czy legenda i rzeczywistość mają wspólny mianownik? I jakie powiązanie z Troją ma gród w Trzcinicy? Uczestnicy zajęć z pewnością się o tym przekonają.
Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza. Blisko 12 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, nastąpił wieki przełom w dziejach ludzkości – początek rolnictwa, które wiąże się z przejściem człowieka od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli. Rewolucja neolityczna była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach cywilizacji. Uczestnicy zajęć dowiedzą się w jaki sposób, gdzie i dlaczego doszło do tych zmian. Lekcja ma także zapoznać słuchaczy z działalnością prowadzoną w początkach epoki brązu i wczesnym średniowieczu przez mieszkańców grodziska „Wały Królewskie”, w oparciu o badania archeologiczne, które dostarczyły wiele interesujących danych o gospodarce i środowisku przyrodniczym ludności osady.
Ścieżka edukacyjna Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Przyroda i  rośliny chronione na grodzisku „Wały Królewskie”. Grodzisko „Wały Królewskie” to obszar o bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Występują tu rośliny chronione zarówno całkowicie, jak i częściowo. Wszystkie zostaną zaprezentowane podczas lekcji muzealnej. Zajęcia przybliżą zastosowanie roślin w pradziejach i w okresie wczesnego średniowiecza, a uczniowie dowiedzą się o historycznych sposobach wykorzystania drewna, które dziś są zapomniane.

Ścieżka edukacyjna Przyroda i  rośliny chronione na grodzisku „Wały Królewskie” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Kultura Otomani-Füzesabony – wielka cywilizacja epoki brązu. Kultura ta stanowi w opinii specjalistów wyjątkowy fenomen kulturowy epoki brązu. Stopień jej rozwoju cywilizacyjnego jest zdumiewający, a wyraźne powiązania ze światem anatolijsko-bałkańskim intrygujące. Ludność tej kultury napisała niezwykle interesujący rozdział w historii grodu w Trzcinicy. Odkryta tu osada obronna, nazwana przez archeologów Karpacką Troją, była prężnie działającym, świetnie zorganizowanym ośrodkiem. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać tajemnice osady oraz jej twórców.
Sztuka starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Zigguraty i piramidy. Lamassu i potężne posągi faraonów… To tylko wybrane elementy składające się na obraz sztuki najstarszych cywilizacji starożytnych powstałych w dorzeczu Tygrysu i Eufratu oraz nad Nilem. Zajęcia, ilustrowane dużą ilością fotografii, mają na celu zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zabytkami sztuki starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, które po dziś dzień budzą podziw i zachwyt.
Sztuka starożytnych Greków i Rzymian. Kultura i sztuka antycznej Grecji i Rzymu wywarły ogromny wpływ na rozwój cywilizacj
i europejskiej. Od samego początku stanowiły źródło inspiracji dla potomnych. Powstałe wówczas zabytki architektury odwiedzane są dzisiaj przez setki milionów turystów rocznie, a rzeźby, pomimo upływu setek lat wciąż uchodzą za kanon piękna. Zajęcia stanowić będą wędrówkę przez poszczególne etapy rozwoju antycznej sztuki greckiej i rzymskiej, uzupełnianą informacjami o kulturze Antyku.
Trzcinica – Karpacka Troja. Karpacka Troja to nazwa, która na stałe wpisała się w archeologiczny i historyczny krajobraz Polski. Wzgórze w Trzcinicy kryje bowiem fascynujące tajemnice liczące sobie nawet 4100 lat. Ponad 200 tysięcy odkrytych zabytków. Najstarsza ufortyfikowana osada obronna z ok. 2100 r. przed Chrystusem. Osada zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony, która odznaczała się wyjątkowym stopniem rozwoju cywilizacyjnego, funkcjonowała w latach 1650-1350 przed Chrystusem. I wreszcie potężny gród obronny z okresu wczesnego średniowiecza (770-1030). To wszystko, udostępnione w najnowocześniejszym w Polsce Skansenie archeologicznym, sprawia, że wizyta w Karpackiej Troi stanowi niezwykłą lekcję historii o świecie naszych przodków.
Udomowienie zwierząt. Obok uprawy roślin, udomowienie zwierząt jest jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w dziejach cywilizacji ludzkiej. Moment ten nazywany jest rewolucją neolityczną. Lekcja muzealna przybliżająca ten temat, połączona ze zwiedzaniem hodowli ras dawnych w Skansenie archeologicznym jest ciekawą propozycją edukacyjną. 

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!