ozdobnik
ozdobnik
Deklaracja dostępności Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Muzeum Podkarpackiego w Krośnie będzie częściowo zgodna z ustawą o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do
końca 2021 r. (www.muzeum.krosno.pl)
Strona internetowa Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy jest zgodna z
ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. (www.karpackatroja.pl)

Treści niedostępne
Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki pdf, np.
fragmenty publikacji, wszystkie filmy oraz prezentacje
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada
Pan Robert Kubit – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, e-mail:
robert.kubit@muzeum.krosno.pl; telefon: 13 432 13 76 wew. 16
Pan Paweł Zając – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, e-mail:
p.zajac@karpackatroja.pl; telefon: 13 440 50 40

Każdy ma prawo
Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
Rozpatrywanie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja znajduje się w Trzcinicy k. Jasła. Jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Składa się z pawilonu wystawowego, parku archeologicznego, sektora hodowlanego, znajdującego się na wzgórzu grodziska oraz platformy widokowej. Budynek podzielony jest na dwie części: część dla zwiedzających oraz część administracyjną. W części dla turystów zlokalizowane są pomieszczenia sprzedaży biletów, pomieszczenie dozoru, sklepik z pamiątkami, sala wystawowa, sala konferencyjna, szatnia i toalety. Na pierwszym piętrze znajdują się: restauracja, dwie sale do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów oraz toalety. W drugiej części budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, stolarnia, sale do prowadzenia warsztatów, pokoje gościnne, magazyn, kotłownia i garaże.
Skansen posiada własny parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Na parterze, dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są podjazdy niwelujące niedogodności związane z schodami i progami. Wejście do Skansenu jest bezprogowe. Toalety są dostępne, zarówno dla osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i osób na wózkach. Znajdują się one na parterze i na piętrze. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak. W budynku Skansenu dostępna jest winda umożliwiająca wjazd na piętro. Wszystkie sale: wystawowa, konferencyjna, lekcyjna, warsztatowe oraz restauracja są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wyjście z budynku w kierunku parku archeologicznego posiada podjazd niwelujący schody. Rekonstrukcje drewnianych chat usytuowane są na wolnym powietrzu i udostępnione do zwiedzania. W przypadku osób poruszających się na wózkach lub z dysfunkcją ruchową rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub przewodnikiem. Skansen nie został wyposażony w pętlę indukcyjną, posiada natomiast   plany tyflograficzne obiektu dla osób z dysfunkcją wzroku, które dostępne są w kasie biletowej. Skansen można zwiedzać z psem przewodnikiem (z wyjątkiem sektora hodowlanego, z uwagi na obecność innych zwierząt). Ze względu na fakt, że grodzisko usytuowane jest na wzgórzu, na które prowadzą liczne schody, wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest utrudnione. (W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wyjścia na grodzisko drogą przeznaczoną do zejścia – za zgodą kierownictwa). Ścieżki na grodzisku są wyłożone otoczakami i dranicami, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach. Platforma widokowa jest nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach (brak windy). Pracownicy Skansenu reagują na prośby płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami i pomagają im w razie potrzeby.
POBIERZ RAPORT O DOSTĘPNOŚCI:  /files/raport-o-dostępności.pdf

Deklaracja dostępności

29.04.2021

Deklaracja dostępności Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Muzeum Podkarpackiego w Krośnie będzie częściowo zgodna z ustawą o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do
końca 2021 r. (www.muzeum.krosno.pl)
Strona internetowa Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy jest zgodna z
ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. (www.karpackatroja.pl)

Treści niedostępne
Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki pdf, np.
fragmenty publikacji, wszystkie filmy oraz prezentacje
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada
Pan Robert Kubit – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, e-mail:
robert.kubit@muzeum.krosno.pl; telefon: 13 432 13 76 wew. 16
Pan Paweł Zając – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, e-mail:
p.zajac@karpackatroja.pl; telefon: 13 440 50 40

Każdy ma prawo
Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
Rozpatrywanie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja znajduje się w Trzcinicy k. Jasła. Jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Składa się z pawilonu wystawowego, parku archeologicznego, sektora hodowlanego, znajdującego się na wzgórzu grodziska oraz platformy widokowej. Budynek podzielony jest na dwie części: część dla zwiedzających oraz część administracyjną. W części dla turystów zlokalizowane są pomieszczenia sprzedaży biletów, pomieszczenie dozoru, sklepik z pamiątkami, sala wystawowa, sala konferencyjna, szatnia i toalety. Na pierwszym piętrze znajdują się: restauracja, dwie sale do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów oraz toalety. W drugiej części budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, stolarnia, sale do prowadzenia warsztatów, pokoje gościnne, magazyn, kotłownia i garaże.
Skansen posiada własny parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Na parterze, dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są podjazdy niwelujące niedogodności związane z schodami i progami. Wejście do Skansenu jest bezprogowe. Toalety są dostępne, zarówno dla osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i osób na wózkach. Znajdują się one na parterze i na piętrze. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak. W budynku Skansenu dostępna jest winda umożliwiająca wjazd na piętro. Wszystkie sale: wystawowa, konferencyjna, lekcyjna, warsztatowe oraz restauracja są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wyjście z budynku w kierunku parku archeologicznego posiada podjazd niwelujący schody. Rekonstrukcje drewnianych chat usytuowane są na wolnym powietrzu i udostępnione do zwiedzania. W przypadku osób poruszających się na wózkach lub z dysfunkcją ruchową rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub przewodnikiem. Skansen nie został wyposażony w pętlę indukcyjną, posiada natomiast   plany tyflograficzne obiektu dla osób z dysfunkcją wzroku, które dostępne są w kasie biletowej. Skansen można zwiedzać z psem przewodnikiem (z wyjątkiem sektora hodowlanego, z uwagi na obecność innych zwierząt). Ze względu na fakt, że grodzisko usytuowane jest na wzgórzu, na które prowadzą liczne schody, wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest utrudnione. (W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wyjścia na grodzisko drogą przeznaczoną do zejścia – za zgodą kierownictwa). Ścieżki na grodzisku są wyłożone otoczakami i dranicami, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach. Platforma widokowa jest nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach (brak windy). Pracownicy Skansenu reagują na prośby płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami i pomagają im w razie potrzeby.
POBIERZ RAPORT O DOSTĘPNOŚCI:  /files/raport-o-dostępności.pdf
Używamy Cookies - Więcej zamknij

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!