Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz Łucznicy Rozembark 
zapraszają na
III edycję Turnieju Łuczniczego na Wałach Królewskich.
Na jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce będziecie mogli spędzić czas z łukami w rękach.
Turniej odbędzie się w środę 1 maja 2024 roku.

Regulamin III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja Trzcinica 2024.05.01

REGULAMIN
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa turnieju: III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich
2. Termin: ŚRODA 01.05.2024
3. Miejsce: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, Trzcinica 646, 38-207 Trzcinica
4. Organizator: grupa nieformalna Łucznicy Rozembark
5. Sędziowie Główni: Włodzimierz Woźnica, Seweryn Łobaza

§ 2
REJESTRACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez Archery Points Rejestracja trwa do dnia 24.04.2024 lub do wyczerpania miejsc. Limit uczestników to 150 osób
2. W Turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub osoby do tego wyznaczonej).
3. Każdy łucznik musi posiadać swój sprzęt łuczniczy, tj. łuk i komplet minimum 6 strzał spełniający wymagania opisane w paragrafie 4
4. Obowiązuje opłata startowa w wysokości - dorosły 18 i więcej lat: 100 zł - junior 12-17 lat: 50 zł - dzieci bezpłatnie
UCZESTNICY WNOSZĄ OPŁATY W KASIE MUZEUM. POBIERAJĄ IDENTYFIAKTORY KTÓRE UPOWAŻNIAJĄ DO WSTĘPU W NA TEREN SKANSENU W DNIACH 01.05-03.05.2024
- Uczestnicy turnieju mogą rozbić namioty historyczne na terenie Skansenu od 30.04 do 03.05.2024. Warunkiem rozbicia namiotu historycznego na terenie Skansenu jest posiadanie stroju historycznego przez osoby pozostające w Skansenie. Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt.
- OSOBY TOWARZYSZĄCE KUPUJĄ BILETY W KASIE SKANSENU ZGODNIE Z CENNIKIEM
- NIE PRZEWIDUJEMY WYŻYWIENIA DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH – OBIAD BĘDZIE MOŻNA KUPIC BARZE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PRZY SKANSIENIE
5. W ramach opłaty startowej zapewnione zostaną - obiad jednodaniowy - woda, kawa, herbata, przekąski w trakcie trwania turnieju
6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz za zgubione i pozostawione rzeczy.
§ 3
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W Skansenie będzie możliwość rozstawienia stoiska rzemieślniczego i prowadzenia sprzedaży. Stoisko musi nawiązywać do charakteru Skansenu - WCZESNE ŚREDNIOWIECZE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
2. Zapewniony zostanie dostęp do toalet na terenie Skansenu.

§ 4
KATEGORIE TURNIEJOWE
1. Kategoria historyczna - łuki naturalne Obowiązują łuki wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych nawiązujące kształtem do znanych historycznie egzemplarzy/wzorów (dopuszcza się cięciwy z tworzyw sztucznych), strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych. Osady "selfnock" lub wykonane z materiałów naturalnych. Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii jest posiadanie stroju historycznego. Datowanie – prehistoria do średniowiecza.
2. Kategoria historyczna - łuki tradycyjne Obowiązują łuki tradycyjne wykonane z dowolnych materiałów (laminat), wzorowane na historycznych egzemplarzach. Strzały drewniane z lotkami naturalnymi, osady z materiałów dowolnych, cięciwy z materiałów dowolnych. Łuk może posiadać półkę, która nie dochodzi do osi łuku (w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają). Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii jest posiadanie stroju historycznego. Datowanie – prehistoria do średniowiecza
3. Kategoria łuki tradycyjne Obowiązują łuki tradycyjne wykonane z dowolnych materiałów (laminat), wzorowane na historycznych egzemplarzach. Strzały drewniane z lotkami naturalnymi, osady z materiałów dowolnych, cięciwy z materiałów dowolnych. Łuk może posiadać półkę, która nie dochodzi do osi łuku (w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają). Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Uczestnicy nie mają obowiązku posiadania stroju historycznego
4. Kategoria łuki hunter Łuk jednoczęściowy lub składany (take down), majdan z dowolnych materiałów, ramiona dowolne. Dopuszcza się okno/półkę dowolnej głębokości. Dopuszcza się jedynie łuki „gołe” bez jakichkolwiek przyrządów montowanych do łuku (klickery, buttony, celowniki), z wyjątkiem podstawki pod strzałę i kołczanu. Strzały dowolne, groty tarczowe, lotki dowolne. Zabroniony jest string walking i face walking. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym o nasadkę

§ 5
KATEGORIE WIEKOWE
1. Dzieci do 11 lat - bez podziału na kategorie sprzętowe i płeć
2. Juniorzy 12-17 lat - bez podziału na kategorie sprzętowe i płeć
3. Dorośli 18 lat i powyżej - Kobiety - Mężczyźni

§ 6
HARMONOGAM TURNIEJU
- 9:00 - 10:00 - rejestracja uczestników, podział na grupy
- 10:15 - oficjalne rozpoczęcie turnieju i rozprowadzenie grup
- 16:00-17:00 - zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników Podane godziny mają charakter orientacyjny - mogą ulec zmianie zależenie od przebiegu zawodów.
§ 7
ZASADY DODATKOWE
1. Podczas trwania zawodów kategorycznie zabrania się:
- rozpoczynania strzelania bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego grupowego,
- wychodzenia przed szereg strzelających (tj. w kierunku tarcz) bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego grupowego,
- celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż cele,
- spożywania napojów alkoholowych, narkotyków itp. używek.
Na terenie Skansenu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów czy to "tradycyjnych" czy e-papierosów. Przed wejściem jest wyznaczone miejsce i tylko tam można palić. Z góry dziękujemy za dostosowanie się do sytuacji.
2. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym Regulaminem decydujące zdanie mają Sędziowie Główni łącznie z wykluczeniem z danej konkurencji oraz dyskwalifikację zawodnika z udziału w turnieju.
3. W kwestiach spornych decydujące zdanie przysługuje Sędziom Głównym
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: - ewentualnej modyfikacji liczby i sposobu przeprowadzenia konkurencji w celu jak najsprawniejszego przebiegu Turnieju, spowodowanej czynnikami wyższymi. - odwołania zawodów z przyczyn wyższych. - robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do potrzeb reklamowych i promocyjnych.
7. W związku z dyrektywą UE z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych RODO, administratorem tych danych jest grupa nieformalna Łucznicy Rozembark 
 
KONTAKT
 lucznicyrozembark@gmail.com
 +48506006954

III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich 01.05.2024

05.04.2023

Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz Łucznicy Rozembark 
zapraszają na
III edycję Turnieju Łuczniczego na Wałach Królewskich.
Na jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce będziecie mogli spędzić czas z łukami w rękach.
Turniej odbędzie się w środę 1 maja 2024 roku.

Regulamin III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja Trzcinica 2024.05.01

REGULAMIN
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa turnieju: III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich
2. Termin: ŚRODA 01.05.2024
3. Miejsce: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, Trzcinica 646, 38-207 Trzcinica
4. Organizator: grupa nieformalna Łucznicy Rozembark
5. Sędziowie Główni: Włodzimierz Woźnica, Seweryn Łobaza

§ 2
REJESTRACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez Archery Points Rejestracja trwa do dnia 24.04.2024 lub do wyczerpania miejsc. Limit uczestników to 150 osób
2. W Turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub osoby do tego wyznaczonej).
3. Każdy łucznik musi posiadać swój sprzęt łuczniczy, tj. łuk i komplet minimum 6 strzał spełniający wymagania opisane w paragrafie 4
4. Obowiązuje opłata startowa w wysokości - dorosły 18 i więcej lat: 100 zł - junior 12-17 lat: 50 zł - dzieci bezpłatnie
UCZESTNICY WNOSZĄ OPŁATY W KASIE MUZEUM. POBIERAJĄ IDENTYFIAKTORY KTÓRE UPOWAŻNIAJĄ DO WSTĘPU W NA TEREN SKANSENU W DNIACH 01.05-03.05.2024
- Uczestnicy turnieju mogą rozbić namioty historyczne na terenie Skansenu od 30.04 do 03.05.2024. Warunkiem rozbicia namiotu historycznego na terenie Skansenu jest posiadanie stroju historycznego przez osoby pozostające w Skansenie. Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt.
- OSOBY TOWARZYSZĄCE KUPUJĄ BILETY W KASIE SKANSENU ZGODNIE Z CENNIKIEM
- NIE PRZEWIDUJEMY WYŻYWIENIA DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH – OBIAD BĘDZIE MOŻNA KUPIC BARZE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PRZY SKANSIENIE
5. W ramach opłaty startowej zapewnione zostaną - obiad jednodaniowy - woda, kawa, herbata, przekąski w trakcie trwania turnieju
6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz za zgubione i pozostawione rzeczy.
§ 3
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W Skansenie będzie możliwość rozstawienia stoiska rzemieślniczego i prowadzenia sprzedaży. Stoisko musi nawiązywać do charakteru Skansenu - WCZESNE ŚREDNIOWIECZE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
2. Zapewniony zostanie dostęp do toalet na terenie Skansenu.

§ 4
KATEGORIE TURNIEJOWE
1. Kategoria historyczna - łuki naturalne Obowiązują łuki wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych nawiązujące kształtem do znanych historycznie egzemplarzy/wzorów (dopuszcza się cięciwy z tworzyw sztucznych), strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych. Osady "selfnock" lub wykonane z materiałów naturalnych. Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii jest posiadanie stroju historycznego. Datowanie – prehistoria do średniowiecza.
2. Kategoria historyczna - łuki tradycyjne Obowiązują łuki tradycyjne wykonane z dowolnych materiałów (laminat), wzorowane na historycznych egzemplarzach. Strzały drewniane z lotkami naturalnymi, osady z materiałów dowolnych, cięciwy z materiałów dowolnych. Łuk może posiadać półkę, która nie dochodzi do osi łuku (w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają). Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii jest posiadanie stroju historycznego. Datowanie – prehistoria do średniowiecza
3. Kategoria łuki tradycyjne Obowiązują łuki tradycyjne wykonane z dowolnych materiałów (laminat), wzorowane na historycznych egzemplarzach. Strzały drewniane z lotkami naturalnymi, osady z materiałów dowolnych, cięciwy z materiałów dowolnych. Łuk może posiadać półkę, która nie dochodzi do osi łuku (w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają). Groty tarczowe, zabronione jest używanie grotów kutych Uczestnicy nie mają obowiązku posiadania stroju historycznego
4. Kategoria łuki hunter Łuk jednoczęściowy lub składany (take down), majdan z dowolnych materiałów, ramiona dowolne. Dopuszcza się okno/półkę dowolnej głębokości. Dopuszcza się jedynie łuki „gołe” bez jakichkolwiek przyrządów montowanych do łuku (klickery, buttony, celowniki), z wyjątkiem podstawki pod strzałę i kołczanu. Strzały dowolne, groty tarczowe, lotki dowolne. Zabroniony jest string walking i face walking. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym o nasadkę

§ 5
KATEGORIE WIEKOWE
1. Dzieci do 11 lat - bez podziału na kategorie sprzętowe i płeć
2. Juniorzy 12-17 lat - bez podziału na kategorie sprzętowe i płeć
3. Dorośli 18 lat i powyżej - Kobiety - Mężczyźni

§ 6
HARMONOGAM TURNIEJU
- 9:00 - 10:00 - rejestracja uczestników, podział na grupy
- 10:15 - oficjalne rozpoczęcie turnieju i rozprowadzenie grup
- 16:00-17:00 - zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników Podane godziny mają charakter orientacyjny - mogą ulec zmianie zależenie od przebiegu zawodów.
§ 7
ZASADY DODATKOWE
1. Podczas trwania zawodów kategorycznie zabrania się:
- rozpoczynania strzelania bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego grupowego,
- wychodzenia przed szereg strzelających (tj. w kierunku tarcz) bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego grupowego,
- celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż cele,
- spożywania napojów alkoholowych, narkotyków itp. używek.
Na terenie Skansenu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów czy to "tradycyjnych" czy e-papierosów. Przed wejściem jest wyznaczone miejsce i tylko tam można palić. Z góry dziękujemy za dostosowanie się do sytuacji.
2. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym Regulaminem decydujące zdanie mają Sędziowie Główni łącznie z wykluczeniem z danej konkurencji oraz dyskwalifikację zawodnika z udziału w turnieju.
3. W kwestiach spornych decydujące zdanie przysługuje Sędziom Głównym
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: - ewentualnej modyfikacji liczby i sposobu przeprowadzenia konkurencji w celu jak najsprawniejszego przebiegu Turnieju, spowodowanej czynnikami wyższymi. - odwołania zawodów z przyczyn wyższych. - robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do potrzeb reklamowych i promocyjnych.
7. W związku z dyrektywą UE z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych RODO, administratorem tych danych jest grupa nieformalna Łucznicy Rozembark 
 
KONTAKT
 lucznicyrozembark@gmail.com
 +48506006954

Zobacz również

Dzień Dziecka 1.06.2024

Łucznicza Majówka 2024

Kalendarium imprez 2024

Komunikat Wielkanoc 2024

Życzenia Wielkanocne 2024

Zgłoszenia na festiwal 2024

Warsztaty malowania tradycyjnych pisanek 2024

III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich 1.05.2024

XII Karpacki Festiwal Archeologiczny 2024

6 stycznia 2024

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2023

Święto Plonów Europejskie Dni Dziedzictwa 9-10.9.2023

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!