+48.13 4405040

Wydarzenie na szlaku 14.09.2018

 Dnia 14 września 2018 roku miało miejsce kolejne spotkanie na szlaku na granicy polsko – słowackiej, pomiędzy miejscowościami Ożenna i Nižná Polianka. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy oraz zespół słowackiego Archeoparku w Hanušovcach n. Toplą. Podczas warsztatów,  po raz kolejny uwidoczniło się i zostało zaakcentowane pokrewieństwo kulturowa łączące obydwa regiony w przeszłości. Było to wydarzenie realizowane w związku z Transkarpackim Szlakiem Archeologiczno – Kulturowym w ramach projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat, PLSK Interreg VA.

 


 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020