+48.13 4405040

Wydarzenie na szlaku 14.09.2018

Jan Gancarski

Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Maria Kotorova

Dyrektor Muzeum Wojewódzkiego w Preszowie

 

mają zaszczyt zaprosić na imprezę plenerową

 

WYDARZENIE NA SZLAKU

na granicy polsko – słowackiej

pomiędzy miejscowościami Ożenna i Nižná Polianka

 

w dniu 14 września 2018 r., w godz. 11-13

 

związaną z realizacją

Transkarpackiego Szlaku Archeologiczno – Kulturowego

w ramach projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt

Turystyki kulturowej Karpat, PLSK Interreg VA

 

W programie pokazy pradziejowego rzemiosła i walk

 


 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020