+48.13 4405040

Lekcje muzealne

Pradzieje Polski południowo – wschodniej. Pradzieje, mimo dziesiątek lat badań wykopaliskowych, w dalszym ciągu stanowią okres bardzo mało znany osobom nie zajmującym się profesjonalnie archeologią. To wielka strata, bowiem okres ten jest niezwykle fascynujący. Zajęcia mają na celu przeprowadzenie uczestników poprzez najważniejsze kultury epoki kamienia, brązu i żelaza, które rozwinęły się na terenie południowo-wschodniej Polski i zapoznanie ich z dokonaniami naszych przodków.


Początki Słowian (VI-XI w. n.e.). Kim byli nasi bezpośredni przodkowie? Skąd przybyli? Co jedli? Czym się zajmowali? Jak mieszkali? I jakie były koleje ich losu we wczesnym średniowieczu? Na te i inne pytania szukać będą odpowiedzi uczestnicy zajęć, których celem jest przybliżenie świata, w którym żyli nasi praojcowie.


Ku wiecznosci. Obrzędy pogrzebowe na ziemiach polskich od epoki kamienia do początków chrześcijaństwa. Uczestnicy zajęć poznają sposoby pochówku zmarłych w różnych epokach oraz rozmaite rytuały pogrzebowe dawnych mieszkańców ziem polskich. Archeologia w dużym stopniu przyczynia się do poznania wyobrażeń religijnych dawnych kultur, a badania dawnych zwyczajów grzebalnych to kopalnia wiedzy, dzięki której dawne obyczaje sprzed tysięcy lat zostają przed nami odkryte.


Indiana Jones bez tajemnic. W powszechnej świadomości archeologia stanowi zapierającą dech w piersiach przygodę rodem z filmów o Indiana Jonesie czy Larze Croft. Czy archeologiczna rzeczywistość tak właśnie wygląda? I czy warto zostać archeologiem? Na te i inne pytania dotyczące zawodu archeologa szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć prowadzonych w formie konwersacji słuchaczy z prowadzącym. Zajęcia te polecane są szczególnie osobom zamierzającym się związać na stałem z archeologią lub po prostu zainteresowanych warsztatem pracy archeologów.


Troja – legenda i rzeczywistość. Troja – ta nazwa od wielu lat wzbudza emocje nie tylko wśród archeologów i miłośników historii, ale także wśród zwykłych ludzi. Czy jest ktoś kto nigdy nie słyszał o niej, o wojnie trojańskiej, Achillesie czy pięknej Helenie? W trakcie zajęć przedstawiona zostanie zarówno legenda homerycka, jak i wyniki badań archeologicznych. Czy legenda i rzeczywistość mają wspólny mianownik? I jakie powiązanie z Troją ma gród w Trzcinicy? Uczestnicy zajęć z pewnością się o tym przekonają.


Rolnictwo w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza. Blisko 12 tysięcy lat temu, na Bliskim Wschodzie, rozpoczął się wieki przełom w dziejach ludzkości – powstanie rolnictwa, które wiążę się z przejściem człowieka od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli. Rewolucja neolityczna była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach cywilizacji. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób, gdzie i dlaczego doszło do tych zmian. Zajęcia mają także zapoznać słuchaczy  z gospodarką prowadzoną w początkach epoki brązu i wczesnym średniowieczu na grodzisko „Wały Królewskie”, w oparciu o badania archeologiczne, które dostarczyły wiele interesujących danych o gospodarce i środowisku przyrodniczym ludności osady.

Ścieżka edukacyjna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Przyroda i  rośliny chronione na grodzisku Wały Królewskie. Grodzisko „Wały Królewskie” to obszar o bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Na terenie grodziska występują rośliny chronione zarówno całkowicie, jak i częściowo. Wszystkie te rośliny zostaną zaprezentowane podczas lekcji muzealnej. Dodatkowo omówione zostanie zastosowanie roślin w pradziejach i w okresie wczesnego średniowiecza. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się o historycznych sposobach wykorzystania drewna, które dziś są zapomniane.

Ścieżka edukacyjna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Kultura Otomani-Füzesabony – wielka cywilizacja epoki brązu. Kultura Otomani-Füzesabony stanowi w opinii specjalistów wyjątkowy fenomen kulturowy epoki brązu. Stopień jej rozwoju cywilizacyjnego jest zdumiewający, a wyraźne powiązania ze światem anatolijsko-bałkańskim intrygujące . Ludność tej kultury napisała niezwykle interesujący rozdział w historii grodu w Trzcinicy. Odkryta tu osada obronna, nazwana przez archeologów Karpacką Troją, była prężnie działającym, świetnie zorganizowanym ośrodkiem. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać zarówno tajemnice osady oraz jej twórców.


Sztuka starożytnej Mezopotamii i Egiptu.Zigguraty i piramidy. Lamassu i potężne posągi faraonów… To tylko wybrane elementy składające się na obraz sztuki najstarszych cywilizacji starożytnych powstałych w dorzeczu Tygrysu i Eufratu oraz nad Nilem. Zajęcia, ilustrowane dużą ilością fotografii, mają na celu zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zabytkami sztuki starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, które po dziś dzień budzą podziw i zachwyt.


Sztuka starożytnych Greków i Rzymian. Kultura i sztuka antycznej Grecji i Rzymu wywarły ogromny wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej. Od samego początku stanowiły źródło inspiracji dla potomnych. Powstałe wówczas zabytki architektury odwiedzane są dzisiaj przez setki milionów turystów rocznie, a rzeźby, pomimo upływu setek lat wciąż uchodzą za kanon piękna. Zajęcia stanowić będą wędrówkę przez poszczególne etapy rozwoju antycznej sztuki greckiej i rzymskiej, uzupełnianą informacjami o kulturze Antyku.


Trzcinica – Karpacka Troja. Karpacka Troja to nazwa, która na stałe wpisała się w archeologiczny i historyczny krajobraz Polski. Wzgórze w Trzcinicy kryje bowiem fascynujące tajemnice liczące sobie nawet 4100 lat. Ponad 160 tys. odkrytych zabytków. Najstarsza ufortyfikowana osada obronna z ok. 2100 r. p.n.e. Osada zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony, która odznaczała się wyjątkowym stopniem rozwoju cywilizacyjnego, funkcjonująca w latach 1650-1350 p.n.e. I wreszcie potężny gród obronny z okresu wczesnego średniowiecza (770-1030 n.e.). To wszystko, udostępnione w najnowocześniejszym w Polsce skansenie archeologicznym, sprawia, że wizyta w Karpackiej Troi stanowi niezwykłą lekcję historii o świecie naszych przodków.

 

Projekt graficzny i realizacja na autorskim systemie cms: Daniel Dudka

O Karpackiej Troi

Festiwal 2020